« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 2/2018 - únor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 2/2018 - únor
OBEC KARLE
<br> Kurie 4,568 02 S\ inn) 2
<br> Usnesení č.2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne 12.2.2018
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX.XXXXX XXXXXX.XXXXX XXXXXXXX.XXXXXXXX XXXXX.XXXXXXXXXX XXXXXXXX.<.> lán Tobek.XXX XXXXXXX.Věra Hanusová Omluveni: Baran
<br> Program:X) Projednání žádosti pana () koupi pozemku 2) Projednání zástavního práva ČS a.s.3) Projednání výsledku hospodaření.účetní uzávěrky za r.201? o žádosti MŠ Karle 4) Projednání žádosti záchranné stanice Zelené Vendolí 5) Projednání nákupu neseného s_vpáěe 6) Diskuse 7) Závěr
<br> Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne 12.2.2018
<br> SCHVÁLILO !) prodej části pozemku p.č.1 75 1/2 v k.ú,Karle po zaměřeni panu
<br> H).- Kif/m?.Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
<br> za cenu
<br> 2) - vzdání se zástavního práva ČS a.s.k nemovitostem obce Kárlc - Smlouvu o zastavení nemovitosti č.2N2fl639/07/LCD/LCD mezi ČS a.s.a obcí
<br> Karle Dodatek č.5 ke smlouvě o úvěru č.1639/07/1.<.> CD ze dne 29.6.2007 mezi ČS
<br> as.a obcí Karle Pro: 8 Proti: () Zdrželo se: 0
<br> 3') - účetní uzávěrku MŠ Karle za rok 2017 - převedení hospodářského výsledku za rok 201 7 ve výši 1945386 Kč do rezervního fondu MŠ ' Pro: 8 Proti: O Zdrželo se: 0
<br> 5) nákup neseného s_vpače za traktor Pro: 8 Proti: O Zdrželo se: 0
<br> NESCHVÁLILO
<br> 4) příspěvek pro činnost záchranné stanice Zeleně Vendolí Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
<br> ' ! místostáro D I? C' _ starosta [.d / 0 XXXXX anííš,<.>
<br> Milo'Jarný FI,/' * * (4605— " * „%d
<br> _/

Načteno

edesky.cz/d/2267516

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz