« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 4/2018 - duben

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 4/2018 - duben
OBEC KARLE
<br> Kurie 4.568 02 Svitavy ? <.>
<br> Usneseni č.4/2018 a- zasedání Zastupitelsh'a obce Karlu: konaného dm: 25.4.2018
<br> Pí'límnm: Pancí Mn hs.\hiuš Jam-nj.Jn5cl UURUUPIŠ.XXXXX XXXX.<.> Furnslm“ Hanus.jan *l'uhclx.Jam Kanálu-.\'ůrn Hunuwxu ()miuwni: KaM.—šum
<br> Prugrum : i.PFQÉULÍHÚXH iúdusli u rezu-nami pauzu—umu p.č.328.k.ú.Karla.-
<br> I.Prujudnúné zadusti o kuupi pozcmku [J.C.24601- k.ú.Karlc
<br> 3.Pruýcdniun launúplnmúlm pí'umdu puzcmku mezi Pardubickým krajem a obcí Karla- 4.Prujudnuni zprav) „ uplumuváni územního pla'mu Karla:
<br> 5.Projednání Rozpočuwéhn “patře—ní č.MÉDIS obce Kurie
<br> 6.Projednání Žádusli o upravu Kidky
<br> 7.Projednání zakoupení kumposléru
<br> 3.Projednání žádosti MŠ Karlu u vyčvrpúni run-rx níhu fondu
<br> % l'rujcdnuui Smluv.“ )“ o poskytování slzách pověřenec pm uchrunu umbních údajů pro nhec Knrlc.! \"hllťf'ršknu školu Karlu
<br> IU.Uiakuac
<br> ] !.ilin-čr
<br> Ílhlllllilťiřšht' nim: Karlu na 5x Crn nemscdfmí Llllť 25.4.2018
<br> smy—šum 3) bezúplatný převod puzcmku vc „mamma obec Kurie p.č.1?5] 583 v k.ú.Karlu na Pardubický kraj a puzemků w vlastníctví Pardubické-lm kraju D.C.ISÍŽWČv :! 1839x? \ k.ú.Karlu na uhcc Kurie.' Pro: 8 Pruti: U Zdržcln se: U
<br> 4) Zprávu n npšanňmúní Územního plánu ubcc Karla: od odboru \ ýsmvby MU Svitavy.Pro“ 3 Proti: Íl Adržclu :iť' H
<br> 5) ruzpuřtmc upulřcní C.42018 uhcc Karlu.PÍ'U' S ['TUlÍ' “ ÁLÍIŽUN SL“ €)
<br> DJ zadani puauuam 51;an LÉLÍk) pod ubccni kmnunikuci m pozemku p.č.1836! \-' k.ú.Karla; u \“ slalikm i.Pm: 8 Proti: !) Adržclu sc: U
<br> ?) koupi 150 ks kompostéru pro užití v don-jácnnsmch.Pro; 8 Proti: () Zdržehs se: O
<br> 8) vyčerpání I'ČZCITHÍhO Fondu MŠ Kartu.<.> Pro: R Prmi: n Zdržein „SC: U
<br> *)) Smkom u u pmktháni sšužch pověřenec: pro ochranu osobních tu!-aiu pro obec Kal-le a MS Karle >; ti.Schola Sen is GDPR.s.r.o.Prostá—jm; Pro.8 Prnu: U )Cdržciú SC: Ú
<br> BERE NA vízum-ii 1) žádost paní o rezerv-aci pozcmku p.č.323 v k.ú.Karla.Pro: 3 Proli: () Kdr...

Načteno

edesky.cz/d/2267515

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz