« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesní č. 10/2017 - prosinec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesní č. 10/2017 - prosinec
OBEC KARLE Karle 4„ 568 02 Svitavy 2
<br> šsnese-ní č.10/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne 13.12.2017
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX.Miloš Jndmý.XXXXX XXXXXXXX.XXXXX XXXXX.XXXXXXXX XXXXX.XXXXXXXXXX XXXXXXXX.Jan 'l'obek.XXX XXXXXXX.Věra l—lanusová ()mluveni:_
<br> Program : X.Projednání úprav Rozpočtu 2018 & Střednědohého výhledu rozpočtu 2018—22 2.Projednání Rozpočtového opatření Č.139201 7 3.Projednání výše odměn neuvolnených Členů zastupitelstva 4.Projednání poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018 5.Projednání plánu inventur njmenox'ání inventurní komise 6.Diskuse 7 Závěr
<br> Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne 13.12.2017
<br> SCHVÁLILO 1 ) úpravy Rozpočtu obce Kau-le na rok 3018 & Střednědobý výhled rozpočtu 2018-22 Pro: 9 Proti: () zdrželo se: O
<br> 2) rozpočtové opatření 62135201 7 Pro: 9 Proti: () Zdrželo se: ()
<br> 3) odměny členům zaatupitelšíva dle nařízení vlády č.3182017 Sb.od 1.ledna 2018 Předseda komise ——' 1200: Kč Člen komise „ (900.- Kč Místostarosta „ 6500.— Kč Pro: 9 * Proti: () Zdrželo se: [)
<br> 41 Výši poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018 ve výši 400: K&E/osobu Pro: 9 Proti: () Zdrželo se: O
<br> 5) plán inventur & imenovalo ínventumí komisí ve složení: Li Pro: 0 Proti: () Zdrželo se: O
<br> místostarosta __; „___ starosta Mílo".l' V/ / '3 E (*.-\ Panel Pavliš - 1 C3 \ r 7 - /

Načteno

edesky.cz/d/2267513

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz