« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hrabová - Evid.č. 141/2018: Rozhodnutí č. 710/18/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vod. díla a veř. vyhláška /k.ú. Nová Bělá/

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hrabová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Evid.č. 141/2018: Rozhodnutí č. 710/18/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vod. díla a veř. vyhláška /k.ú. Nová Bělá/
1/12
<br> Můagístrát města Ostravy od bor ochrany životního prostředí
<br> Vaše značka: neuvedena
<br> Ze dne: 14.února 2018 „
<br> Č.j.: SMO/473702/18/OZPv/Drch Sp.zn.: S-SMO/088574/18/OZP/12 Vyřizuje: Ing.Drchalová
<br> Telefon: +420 599 442 450
<br> E-mail: idrchalova©ostravacz Datum: 23.srpna 2018
<br> ROZHODNUTÍ č.71'0/18/VH'
<br>.o Ustř svi-i těl/?Gíá II./.<.> vůlí-: Zi)
<br> Ul- '\"í_1!',L_L_ll['il' má
<br> XXXXX XXXXX (IČ XX XXXXXX)
<br> ul.Kožná XXX/X XXX 00 Ostrava —Nová Bělá (DS)
<br> o povolení k nakládání s_vodami a o povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška <.>
<br> Výroková část:
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle 5 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění
<br> vv!
<br> pozdejsich predpisů <,>
<br> A)
<br> po provedeném vodoprávním řízení dle & 115 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákon-„ů ve znění pozdějších předpisů,a dle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdeysrch předpisů <,>
<br> povoluje
<br> zadáte11,'_ kterym je XXXXX XXXXX,IČ XXXXXXXX,Kožná XXX/X,XXX XX Ostrava —— NováABělá,dle Listí 58 “odst.1 písrn.b) bod 5 zákona č 254/2001 Sb <.>,o vodách ao změně některých Zákon-ů; Ve “znění pczdějších předpisů,povolení k nakládání s podzemními vodami -— jiné nakládání s nimi — převádění srážkových vod do vod podzemních - na požemku parc č.806/22 V k.ú.Nová Bělá,obci Ostrava,kraji Moravskoslezském.Číslo hydrogeologického rájcnu je 2262 - Ostravská pánev „- ostravská část,ČHP 2-03-01-0610-0-00,vsouviSIosti
<br> _sestavbou vodního díla „Autoopravna na parcele č.806/22,k.ú.Nová Bělá,ul.Prodloužená -
<br> Objekt SO 03 Areálová dešťová kanalizace,OLK,zasakování“,a to v následujícím množství:
<br> Qmax: 20,0 l'S'I Qprům: 16,0 l'S'l Qměs: 114,0 m3'měs'l Qrcěně: 720,0 I'1'13'I'Dk-1.Qmax,zasakovaných vod: 0,307 l'S-1
<br> Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava www.ostrava.cz
<br> Počet měsíců v roce,kdy bude docházet ...

Načteno

edesky.cz/d/2265615

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hrabová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz