« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 21. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva
Zápis z 21.zasedání zastupitelstva obceOsek ze dne 12.4.2018
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Pro gram :
<br>.Úvod
<br>.Určení zapisovatele a schválení programu
<br>.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br>.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br>.Rozpočtové opatření č.1/2018
<br>.Dohody zastupitelů
<br>.Svaz měst a obcí
<br>.Výstavba nového chodníku
<br>.Odprodej kanalizačních stok
<br> 10.GDPR
<br> ] 1.Územní plán
<br> 12.Rekonstrukce návsi
<br> 13.J.Havlík — žádost o umístění reklamního poutače 14.RYDVAL-ELEKTRO s.r.o.- smlouva o zřízení věc.břemene 15.OPSPČR — bezúplatný převod majetku
<br> 1 6.Diskuse
<br> 1 7.Závěr
<br> \DOO'NJGU'I-P—UJMh—l
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 6 Jednání: 1.Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání.Dále navrhl zařadit do programu nový bod „Rozpočtové opatření č.2/2018“ jako součást bodu č.5.Program schválen 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Zapísovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisu navrženi XXXXX XXXXX a XXXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné sprůběhem usnesení z minulých zasedání.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> v
<br> 5.Starosta obce předložil přítomným rozpočtové opatření c.1/2018.Zastupitelé vzali na vědomí.'
<br> Dále starosta obce předložil přítomným rozpočtové opatření č.2/2018.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 6.Starosta obce seznámil přítomné snovou legislativou,na základě které vletošním roce musí být dohoda o provedení práce mezi zastupitelem obce a obcí schválena zastupitelstvem
<br> 1
<br> obce.Navrhl tedy schválit dohodu o provedení práce mezi Tomášem Bártou a obcí Osek na pracovní úkol „Cinnost starosty SDH Osek“.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 7.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem spolupráce obce se Svazem měst a obcí ČR a navrh...

Načteno

edesky.cz/d/2264738

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz