« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
<br>
<br>
Obecní úřad Lesná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje:
<br>
<br>
22.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESNÁ
<br>
se koná dne 03.09.2018 od 18:00 hod <.>
<br>
v kanceláři obecního úřadu
<br>
<br>
<br>
Program:
1) Zahájení,určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zasedání
<br> 3) Obecní les – situace na trhu se dřevem,žádost XXXX XXXXX Kabelky o úpravu cen dřeva
<br> X) Víceúčelové hřiště - vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele víceúčelového
<br> hřiště,výběr dodavatele
<br> 5) Provoz obecního obchodu
<br> 6) Dodatek smlouvy se spol.ESKO – T,s.r.o.– zpoplatnění svozu tříděných odpadů
<br> 7) Investiční výhled obce
<br> 8) Různé – zajištění voleb,aj <.>
<br> 9) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXX XXXXXXX
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 26.08.2018
<br> Sňato z úřední desky dne: 03.09.2018

Načteno

edesky.cz/d/2263480

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz