« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hrabová - Evid.č. 140/2018: Oznámení o záměru vypůjčit majetek v MOb Hrabová: nebytové budovy Viktora Huga 20, Příborská 28

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hrabová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Evid.č. 140/2018: Oznámení o záměru vypůjčit majetek v MOb Hrabová: nebytové budovy Viktora Huga 20, Příborská 28
OZNÁMENÍ
<br> o záměru vypůjčitmajetek v městském obvodu Hrabová
<br> Katastrální území: Hrabová ŽB l 8 £
<br> __„wqmu.mar_q w-.<.>.1 „„
<br> Ulice: Viktora Huga 667/20,Příborská 496/28 Druh nemovitosti: nebytové budovy -: “.; \ „
<br> Druh nemovitosti: pozemky Želí “Mf Druhy pozemků: ostatní plocha a zastavěná XXXXXX XXX Budova č.p.: XXX a XXX
<br> Parcelní číslo: 778/1,778/4,779/1,779/2,785/2 a 791 Výměra: 1856 m2,516 m2,1168 m2,186 m2,část a část
<br> Zapsaný na LV č.1655
<br> Vlastník: Statutární město Ostrava Svěřená správa: Městský obvod Hrabová
<br> Druh majetku: Ostatní dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a jiný drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Vlastník: Statutární město Ostrava,městský obvod Hrabová
<br> Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí bylo projednáno na jednání Rady městského obvodu Hrabová dne 22.8.2018
<br> Oznámení je vyvěšeno po dobu 15-ti dnů v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Tisk
<br> Statutární město Ostrava - Magistrát města
<br> Ostravy OSTRAVA!!!
<br> Mapový server města Ostravy
<br> http:/f172.19.200.42/servlet/com.esri.esrimap.Esrimap?ServiceName=overview&Form=True&Encodf

Načteno

edesky.cz/d/2258556

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hrabová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz