« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Veřejná vyhláška - Městského úřadu Brandýs nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Městský úřad Bra dýs ad La e – XXXXX XXXXXXXX - správ e ístní h poplatků,podle usta ove í §
50 odst.1 záko a č./ Sb <.>,daňový řád,ve z ě í pozdější h předpisů oznamuje,že
<br>
od 27.8.2018 do 25.9.2018
<br>
<br> je a fi a č í od oru – č.dveří Městského úřadu Bra dýs ad La e – XXXXX XXXXXXXX <,>
Masar kovo á ěstí,<,> Bra dýs ad La e – XXXXX XXXXXXXX v úřed í h hodi á h
zpřístup ě hro ad ý předpis ý sez a č.j.OF- 70960/2018 – BRIHA
OF - 71019/2018 – BRIHA
OF –71067/2018 - BRIHA
<br>
O V Y M Ě Ř E N Í M Í S T N Í H O P O P L A T K U
za provoz systé u shro ažďová í,s ěru,přepravy,třídě í,využívá í a odstraňová í
ko u ál í h odpadů
<br>
za rok 2015
<br>
<br> poplat íků,kteří nezaplatili výše uvede ý íst í poplatek ve správ é výši e o ve lhůtě splatnosti <.>
<br>
<br>
<br>
Úřed í hodiny: Po a St 7,30 – 12,00 12,30 – 17,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Městský úřad v Bra dýse.L.– St.Boleslavi Ha a Bri ová
pověře ý správ e poplatku
<br>
<br>
Dne:
<br>
<br>
<br>
<br> V věše o d e:
<br>
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/2256772

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz