« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby říjen 2018.pdf
Volby do Zastupitelstva obce Lhota,konané ve dnech 5.a 6.října 2018
<br> Informace o počtu a sídle volebních okrsků
<br> Obecní úřad Lhota Informace o počtu a sídle volebních okrsků V souladu s ustanovením š 15 odst.1 písm.9) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,informuji volební strany,jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Lhota,konané ve dnech 5.a 6.října 2018,o počtu a sídle volebních okrsků <.>
<br> Počet okrsků: 1
<br> Sídlo volebního okrsku č.1: Boleslavská 66,277 14 Lhota (obecní prostory Na _ plácku)
<br> Ve Lhotědne21.8.2018 l/áró/oďá/ $( 'iňgí'Ř'áá'kškiěiěe'álěylx starostka obce Lhota Každá volební strana,jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce,% delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do 5.září 2018) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce (5 17 odst.2 a 3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů) osobně (sepíše se úřední záznam nebo se potvrdí převzetí) nebo v listinné podobě nebo v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem).Seznam musí obsahovat jméno a příjmení,datum narození,adresu místa trvalého pobytu člena,popřípadě náhradníka,případně přechodného pobytu,jde-li o cizince,a jméno a příjmení zmocněnce politické strany,politického hnutí nebo koa/ice nebo jiné volební strany,ledaže jde o nezávislého kandidáta,popřípadě jméno a příjmení osoby,která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení.Dále % seznam obsahovat telefonní číslo,adresu pro doručování nebo adresu elektronické poštv člena,popřípadě náhradníka a údaj,do které okrskové volební komise mají...

Načteno

edesky.cz/d/2251678

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz