« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Prodej nemovitosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej nemovitosti
BBV/11/2018 AD
<br> Vyv sil:
<br> ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
odbor OP B eclav
<br> nám.T.G.M.3,690 15 B eclav
<br>
vyhlašuje výb rové ízení
<.> BBV/11/2018
<br> o nejvýhodn jší nabídku na koupi nemovitých v cí:
<br>
rodinný d m.p.562,ulice Nová,Kostice
na pozemku parc.<.> st.579 zastav ná
<br> plocha a nádvo í o vým e 202 m2 <,>
pozemková parcela.815/5 o vým e 133 m2 <,>
<br> pozemková parcela.815/16 o vým e 523 m2 <,>
ob zahrada,zem lský p dní fond <,>
<br> vše v katastrálním území Kostice
<br>
Minimální kupní cena
2 050 000,00 K
<br>
Termín podání nabídek
<br> do 18.9.2018,12:30 hod <.>
<br>
Prohlídka domu:
29.8.2018,10:00 – 11:00 hod <.>
5.9.2018,13:00 – 14:00 hod <.>
<br>
Bližší informace: www.uzsvm.cz
<br> Telefon: 519 311 578
<br> 1/2
<br> Sv sil:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> BBV/11/2018 AD
<br> Vyv sil:
<br>
<br>
<br>
<br> 2/2
<br> Sv sil:

Načteno

edesky.cz/d/2251096

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz