« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
1
<br>
<br>
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0335420/2018 5400/OD/MMB/0224313/2018 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.XXXXXXXXX
<br> 2018-08-17
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě
<br> žádosti Úřadu městské části města Brna,Brno-Královo Pole,Odbor veřejných služeb,Palackého
<br> třída 59,612 93 Brno o stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci a po předchozím písem-
<br> ném vyjádření Policie ČR,KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-71247-1/ČJ-2018-0600DI,ze dne
<br> 15.05.2018 vydává podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovení úpravy provozu na místní pozemní komunikaci ul.Klusáčkova
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové
<br> tabulky (E13) s uvedením registrační značky vozidla 7B7 1357,a vodorovného dopravního zna-
<br> čení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
<br> postiženou (V 10f) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno
<br> zvláštní užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Toto stanovení bylo vydáno na základě žádosti Úřadu městské části města Brna,Brno-Královo Pole <,>
<br> Odbor veřejných služeb,Palackého třída 59,612 93 Brno o stanovení místní úpravy provozu na
<br> místní komunikaci ul.Klusáčkova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce
<br> postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/2251095

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz