« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Volby do zastupitelstva obce + 1/3 Senátu Parlamentu ČR 5.10-6.10.2018 - základní informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
•• OBEC RTYNĚ NAD BíLlNOU
IČ: 00266574 RTYNĚ NAD BíLlNOU 34 41762 OKRES TEPLlCE
<br> Telefon: 417872 132 rtvne@volny.cz www.rtvnenadbilinou.cz
<br> VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE RTYNĚ NAD BíLlNOU
společně
<br> VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR - volební obvod č.32 Teplice
5.10.2018 - 6.10.2018
<br> Podle § 15 písmo d) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí
stanovuji minimální počet členů OKRSKOVÉ VOLEBNí KOMISE pro volební
okrsek Rtyně nad Bílinou:
<br> 6 členů ( 5+ 1 zapisovatel)
<br> Podle § 15 písmene g) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí,ve
znění pozdějších předpisů oznamuji následující:
<br> POČET VOLEBNíCH OKRSKŮ pro Obec Rtyně nad Bílinou: 1
<br> SíDLO VOLEBNíHO OKRSKU: Obecní knihovna Rtyně nad Bílinou (č.p.136)-
přízemí hlavní budovy
<br> DNY VOLEB: I.DEN
II.DEN
<br> PÁTEK S.ŘíJNA 2018
SOBOTA 6.ŘíJNA 2018
<br> 14,00 - 22,00
08,00 - 14,00
<br> Podle § 17 odst.6 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do ZASTUPITElSTEV OBcí <,>
ve znění pozdějších předpisů) jmenuji do funkce zapisovatele okrskové volební
komise Rtyně nad Bílinou paní Lucii Liškovou <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
starosta obce
<br> Aktualizace: dne: XX.X.2018
<br>.I

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz