« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 9/2017 - listopad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 9/2017 - listopad
OBEC KARLE Karle 4,568 02 Svitavy 2
<br> Usnesení č.9/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne 22.11.2017
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX <,>
<br> ' XXXXXXXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX,XXX XXXXXXX,Věra Hanusová
<br> Omluveni: Dokoupil
<br> Program : 1.Projednání darovací smlouvy od Skupinového vodovodu Svitavy 2.Seznámení se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce 3.Projednání Střednědobého rozpočtového výhledu obce 4.Projednání Rozpočtu obce Karle na rok 2018 5.Projednání Rozpočtového opatření č.11/2017 6.Projednání žádosti pana Š.o koupi části parcely p.č.1 147 v k.ú.Ostrý Kámen 7.Projednání žádosti paní P.o koupi stavební parcely v k.ú.Ostrý Kámen 8.Projednání žádosti o souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci st.p.č.1751/2
<br> 9 <.>
<br> 10.11.12 <.>
<br> 13.14 <.>
<br> v k.ú.Karle
<br> Projednání žádosti pana B.o pronájem hospody
<br> Projednání Rozpočtu MŠ Karle na rok 2018
<br> Projednání požárního řádu obce Karle
<br> Projednání odkoupení pozemků p.č.950/1,p.č.197/2,p.č.202,p.č.204/1 a p.č.204/5,všechny v k.ú.Karle
<br> Projednání členské přihlášky do Sdružení místních samospráv ČR
<br> Diskuse
<br> 1 5.Závěr
<br> Žastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne 22.11.2017
<br> SCHVÁLILO
<br> 1) Darovací smlouvu mezi Skupinovým vodovodem Svitavy a obcí Karle Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
<br> 3 ) Střednědobý rozpočtový výhled obce Karle Pro: 8 Proti: 0 Zdrželose: 0
<br> 4) Návrh rozpočtu obce Karle na rok 2018 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
<br> 5) Rozpočtové opatření č.1 1/2017
<br> Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
<br> 6) prodej části parcely p.č.l 147 v k.ú.Ostrý Kámen panu Šillerovi Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0
<br> 7) prodej části parcely p.č.1147 v k.ú.Ostrý Kámen paní Pulkrábkové Pro: 8 Proti: 0 Zdržclo se: 0
<br> 8) souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci na st.parcelu 1751/2 v k.ú.Karle Pro: 8 Proti: O Zdrželo se: 0
<br> 9) pronajímání místnosti pohostinství v Karli pouze na jednorázové akc...

Načteno

edesky.cz/d/2249696

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz