« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 23. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva
Zápis z 23.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 16.8.2018
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Program:
<br> 1.Uvod
<br> 2.Určení zapisovatele a schválení programu
<br> 3.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 5.Změna č.1 v Uzemním plánu
<br> 6.Diskuse
<br> 7.Závěr
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 7 M
<br> 1.Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné sprogramem jednání.Program schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Zapisovatelern programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisu navrženi XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů.'
<br> 4.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem usnesení z minulých zasedání.Zastupitelé vzali na Vědomí <.>
<br> 5.Starosta obce předložil přítomným návrh na změnu č.1 Územního plánu od M.Pitra _a navrhl schválit rozhodnutí o pořízení Změny č.1 Uzemního plánu obce Osek zkráceným
<br> postupem.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Dále starosta obce navrhl,aby byl určen jako zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem při pořízení Změny č.l Územního plánu obce Osek.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 6.Diskuse
<br> 7.Starosta obce poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 18:30 hodin <.>
<br> Usnesení:
<br> OZ schvaluje
<br> ' 0 Program.Zapisovatele programu Romana Bártu
<br>.Ověřovatelé zápisu Libora Mocáka a Tomáše Bártu
<br>.Rozhodnutí o pořízení Změny č.1 Územního plánu obce Osek zkráceným postupem
<br>.Starostu obce Ing.Davida Horáka jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořízení Změny č.1 Územního plánu obce Osek
<br> OZ bere na vědomí
<br>.Průběh usnesení z minulého zasedání
<br> Zapsal: XXXXX XXXXX ŽŠ
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXX
<br> - Ing.XXXXX XXXXX starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2240290

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz