« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - OOP - V12a Rezlerova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rezlerova_V12c.pdf
2018-08-15T17:12:29+0200
MC Praha 15 4d162a9cc4591c1e2d8278ef7747b0f8282e361b
OOP_pro_stanoveni_MUP_-_V12a.pdf
sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
<br> e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
- 1 -
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 20303/2018
<br> ČJ.: 38319/2018/OD/MBu
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.Bureš
<br> 281 003 604
<br> 281 003 611
<br> buresm@praha15.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 13.08.2018
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou
<br> se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě řízení o návrhu opatření obecné
<br> povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,písemného vyjádření
<br> Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA-
<br> 116724-1/Čj-2018-0000DŽ ze dne 28.03.2018 <.>
<br> v y d á v á
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> v MČ Praha - Petrovice,spočívající v úpravách dopravního značení dle přiložené situace dopravního
<br> značení,která je nedílnou součást...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz