« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - zápis č. 7_2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-13-8-2018.doc

“A
<br>
<br>
<br> Zápis č.7/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 13.8.2018
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo v prostorách Obecního úřadu,Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> V době zahájení byli přítomni celkem 4 členové zastupitelstva: Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Nepřítomen a omluven: Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Tomáše Zendulku a Ivanu Opichalovou a zapisovatele Ing.Jana Machalku.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Zendulku a Ivanu Opichalovou a zapisovatelem Ing.Jana Machalku <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
proti X,zdrželi se X
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu
<br> Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Starostka navrhla zařadit nové body programu uvedené pod č.5,6 a 7 <.>
Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje program zasedání zastupitelstva <.>
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu
3) Místní komunikace K Deštníku
4) Rozpočtové opatření č.3
<br> 5) Radary
<br> 6) Smlouva o zpracování osobních údajů
<br> 7) Žádost o omezení odběru podzemních vod a vod z vodních nádrží
<br> 8) Různé
Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
proti X,zdrželi se X
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> 3) Místní komunikace K Deštníku
Návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt,identifikační číslo117D815009282,„Oprava MK č.16c – ulice K deštníku,Bukovany“ <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
proti X,zdrželi se X
Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje podání žádosti o změnu termínu ukončení realizace projektu,identifikační číslo 117D815009282,„Oprava MK č.16c – ulice K deštníku,Bukovany“ z důvodu vybudování vodovodu v místě realizace projektu <.>
Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
proti X,zdrželi se X
Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
Návrh usnesení č.5: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje opravu místní komunikace K deštníku v nezbytném rozsahu <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
proti X,zdrželi se X
Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br> 4) Rozpočtové opatření č.3
<br> Návrh usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje rozpočtové opatření č.3/2018 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
proti X,zdrželi se X
Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br> 5) Radary
<br> Návrh usnesení č.7: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje na základě předložených nabídek nákup a instalaci 3 ks radarů od firmy VšeProObce a schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Bukovany a dodavatelem VšeProObce-Michal Zbořil <.>
Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
proti X,zdrželi se X
Usnesení č.7 bylo schváleno <.>
<br> 6) Smlouva o zpracování osobních údajů
<br> Návrh usnesení č.8: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí Bukovany a Advokátní kanceláří Ritter – Šťastný <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
proti X,zdrželi se X
Usnesení č.8 bylo schváleno <.>
7) Žádost o omezení odběru podzemních vod a vod z vodních nádrží
<br> Návrh usnesení č.9: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Žádost o omezení odběru podzemních vod a vod z vodních nádrží v obci Bukovany za účelem zalévání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
proti X,zdrželi se X
Usnesení č.9 bylo schváleno <.>
8) Různé
· Práce týkající se překládky elektrického vedení v obci Bukovany budou dokončeny do konce září 2018 <.>
· Volby do zastupitelstev obcí se konají 5.10.a 6.10.2018 <.>
Přílohy:
1) Prezenční listina
<br> 2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst.1 zákona o obcích
Jednání bylo ukončeno 18:40 hod <.>
<br> Zapisovatel:
Ing.XXX XXXXXXXX
Ověřovatelé:
XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
dne: XX.X.2018
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
dne: XX.X.2018
Starostka:
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
dne: XX.X.2018
Vyvěšeno: 16.8.2018
Sejmuto: 5.9.2018
3

Načteno

edesky.cz/d/2237455

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz