« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Pronájem garáže

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem garáže
Statutární město Brno
Městská část Brno-Královo Pole
<br> Odbor veřejných služeb,Palackého třída 59,612 93 Brno
<br>
<br> ZÁMĚR OBCE
prodat,směnit nebo darovat nemovitý majetek,pronajmout nebo jej
<br> poskytnout jako výpůjčku
<br>
V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění
zveřejňujeme po dobu nejméně 15-ti dnů záměry MČ Brno-Královo Pole
<br>
<br>
PRONÁJEM GARÁŽE
<br>
Ulice: SPORTOVNÍ
(areál garážového dvora u nádraží ČD Brno-Královo Pole)
<br> Stavba na pozemku: parcela číslo: 203/12 + 3863/28 k.ú.: Královo Pole
Výměra: 2 m2 + 17 m2 = 19 m2
Předpoklad využití: garáž pro osobní automobil
Informace: XXXXX XXXXXXXX,ÚMČ Brno-Královo Pole,Palackého třída XX <,>
<br> 612 93 Brno,tel.541 588 295
<br> Nájemné za pronájem garáže: 1600 Kč/měsíc <.>
<br> Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou <.>
Budoucí nájemce je povinen před podpisem nájemní smlouvy deponovat na účet
pronajímatele kauci ve výši 4-násobku nájemného,a to na dobu trvání nájmu <.>
Společně s nájemní smlouvou bude uzavřena Dohoda o způsobu řešení sporů <.>
<br> Adresa pro příjem nabídek:
- Úřad městské části Brno-Královo Pole,Palackého třída 59,612 93 Brno
- při osobním podání cestou podatelny úřadu do 31.08.2018 (pátek) do 14.00 hodin <.>
Na později dodané nabídky nebude brán zřetel a nebudou zařazeny k posouzení <.>
<br> Zveřejnění záměru pronájmu bylo schváleno na 6.schůzi Komise bytové Rady městské části Brno-Královo Pole
konané 15.05.2018 vč.automatického prodlužování termínu k podání nabídek v rámci zveřejněného záměru <,>
pro případ,že se nepřihlásí žádný nájemce,a to opakovaně vždy o nejméně 15 dnů <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXX
vedoucí odboru veřejných služeb
<br> Vyvěšeno: XX.08.2018
Sňato: 31.08.2018

Načteno

edesky.cz/d/2237238

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz