« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Pronájem garážového stání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem garážového stání
Statutární město Brno
Městská část Brno-Královo Pole
<br> Odbor veřejných služeb,Palackého třída 59,612 93 Brno
<br>
ZÁMĚR OBCE
prodat,směnit nebo darovat nemovitý majetek,pronajmout nebo jej
<br> poskytnout jako výpůjčku
<br>
V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění zveřejňujeme po
dobu nejméně 15-ti dnů záměry městské části Brno-Královo Pole
<br>
PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ
<br>
Ulice: BOTANICKÁ 67 garážové stání č.576
Budova: číslo popisné: 61 číslo orientační: 67
Stavba na pozemku: parcela číslo: 301 k.ú.: Ponava
Předpoklad využití: garážové stání
Informace: Ager,spol.s r.o <.>,Kotlářská 51a,602 00 Brno,tel.541 242 014
<br>
Nájemné stanovené ve výši:
- Nepodnikající fyzická osoba za pronájem garážového stání 1333 Kč/měsíc vč.DPH
v zákonné výši
- Podnikající fyzická osoba,právnická osoba za pronájem garážového stání 2460 Kč/měsíc vč <.>
DPH v zákonné výši <.>
<br>
Adresa pro příjem nabídek:
- Úřad městské části Brno-Královo Pole,Palackého třída 59,612 93 Brno
- při osobním podání cestou podatelny úřadu do 31.08.2018 (pátek) do 14.00 hodin <.>
Na později dodané nabídky nebude brán zřetel a nebudou zařazeny k posouzení <.>
<br> Budoucí nájemce je povinen před podpisem nájemní smlouvy deponovat na účet
pronajímatele kauci ve výši 4-násobku nájemného,a to na dobu trvání nájmu <.>
Společně s nájemní smlouvou bude uzavřena Dohoda o způsobu řešení sporů <.>
<br> Zveřejnění záměru pronájmu bylo schváleno na xx.schůzi Komise bytové Rady městské části Brno-Královo Pole
konané 05.vč.automatického prodlužování termínu k podání nabídek v rámci zveřejněného záměru,pro
případ,že se nepřihlásí žádný nájemce,a to opakovaně vždy o nejméně 15 dnů <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXX
vedoucí odboru veřejných služeb
<br> Vyvěšeno: XX.08.2018
Sňato: 31.08.2018

Načteno

edesky.cz/d/2237237

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz