« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o počtu a sídle

Volby do Zastupitelstva obce Masojedy
konané ve dnech 5.a 6.října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
<br>
<br>
Obecní úřad v Masojedech
<br> Informace
o počtu a sídle volebních okrsků
<br> V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.g) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,informuji volební strany,jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Masojedy,konané ve dnech 5.a 6.října 2018,o počtu a sídle volebních okrsků <.>
<br>
Počet okrsků: 1
<br> Sídlo volebního okrsku : Masojedy 27
<br>
<br>
V Masojedech dne 15.8.2018
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
XXXXX XXXXXXX
starosta obce Masojedy
<br>
<br> Každá volební strana,jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce,může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do 5. září 2018) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise <.>
<br> Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce (§ 17 odst.2 a 3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů) osobně (sepíše se úřední záznam nebo se potvrdí převzetí) nebo v listinné podobě nebo v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem) <.>
Seznam musí obsahovat jméno a příjmení,datum narození,adresu místa trvalého pobytu člena,popřípadě náhradníka,případně přechodného pobytu,jde-li o cizince,a jméno a příjmení zmocněnce politické strany,politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany,ledaže jde o nezávislého kandidáta,popřípadě jméno a příjmení osoby,která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení <.>
<br> Dále může seznam obsahovat telefonní číslo,adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena,popřípadě náhradníka a údaj,do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí,zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.Seznam podepíše zmocněnec politické strany,politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany,ledaže jde o nezávislého kandidáta,nebo osoba,která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena,nebo nezávislý kandidát <.>

Načteno

edesky.cz/d/2236034

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz