« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Rozpočtové opatření č. 6/2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 6_2018.pdf [0,06 MB]
Rozpočtové opatření 09.08.2018
<br> Rozpočtové opatřeníč ce./2018 ze dne 04.07.2018 Strana 1 z 1 su AU Kap_PoI XXXX Uz Org ZJ crgz ID plátce Důvod Schvál-rXXpočet Změna VýsledniUí 231 00 00 2111 1032 00000 0000 000 0000000000 0000000000 příjmyz poskyt.služeb-Iesy 500 00000 +50 000,00 0,00 231 00 00 2111 2329 00000 0000 000 0000000000 0000000000 příjmyz poskyt.s|užeb-stočné 150 000,00 +20 000,00 0,00 231 00 00 5169 1032 00000 0000 000 0000000000 0000000000 nákup ostat.s|užeb-Iesy 100 000,00 +200 00000 000 231 00 00 5169 2310 00000 0000 000 0000000000 0000000000 nákup ostat.služeb-kontro|a hydrantů 0,00 +3 000,00 0,00 231 00 00 5021 3314 00000 0000 000 0000000000 0000000000 ostat.osobní výdaje-knihovna 12 000,00 +6 000,00 0,00 231 00 00 5175 3399 00000 0000 000 0000000000 0000000000 pohoštění 50 000,00 +30 000,00 0,00 231 00 00 5169 3421 00000 0000 000 0000000000 0000000000 nákup ostat.s|užeb-revize hřišť 10 000,00 +15 000,00 0,00 231 00 00 5169 3745 00000 0000 000 0000000000 0000000000 nákup ostat.služeb-obnova zeleně v obci 20 000,00 +194 00000 200 000,00 231 00 00 5192 3745 00000 0000 000 0000000000 0000000000 poskytnuté náhrady-pojistné plnění 000 +1 000,00 000 23100 00 5175 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 pohoštění 15 000,00 +10 000,00 0,00 231 00 00 5169 3399 00000 0000 000 0000000000 0000000000 350 000,00 -30 000,00 0,00 231 00 00 8115 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 40 881 953,00 +359 000,00 3 551 713,66
<br> 'Ceíkový_souhrn zšgí: Příjmy: _zv_ýš_ení_ 70 000,00 - sní'eni 0,00 = rozdíl 70 000,00 Vý_d31e : zvýšení 459 000,00 — snížení 30 000,00 = rozdíl 429 000,00'(-') Financování - změn _ce_|kem _ 350 0%,00 <->_K<lntrola -359 000,00 Schváleno dne : 4.7.2018 VyVeoa no dne.2.8.2018 Loom IN MUNIS _ _ _ _ _ _ ObecLodín/ic.č.99013

Načteno

edesky.cz/d/2235796


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz