« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
ní:-ší \ ' žfgl'wi*'i:.'.;il ffit " ': ".' R N 0
<br> ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ,ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,PALACKÉHO TŘ.59,612 93 BRNO
<br> NAŠE ČJ-í BKPO/12372/18/2020
<br> SWSZNi mowmuWKANDuyhmmanmLUDv VYŘIZUJE )avcl Štěpán
<br> TEL: 541588242
<br> E'MAll—í stepan©krpolobrm.cz
<br> DATUM: 15082018
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno * Královo Pole.jako příslušný registrační úřad ve smyslu ust.& 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb.<.> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dalcjen „zákon o volbách?.projednal podle ust.& 23 zákona o volbách kandidátní listinu politického hnutí „ANO 2011“ pro volby do mstupitelstva městské části Brno — Královo Pole,které se uskuteční ve dnech 5.a 6.října 2018 a rozhodl takto:
<br> Podle ust.& 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách REGISTRUJIC kandidátní listinu politického hnuti „ANO 2011" pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 26.7.2018 v 6.30 hod <.>,podalo politické hnutí „ANO 2011" kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva městské části Brno _ Královo Pole.konané ve dnech 5.a 6.října 2018.Kandidátní listina byla předána registračnimu úřadu v řádném termínu dle 5 21 odst.3 zákona o volbách.Chyby na kandidátní listině byly odstrančn_\' a případná doplnění kandidátní listiny byla provedena zmocněncem strany ve lhute stanovené pro přezkum kandidátní listiny tj.před vyhotovením tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení
<br> Podle ust.& 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní strany_ které podaly kandidátní listinu do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu Brno.Rooseveltova 648/16 <.>
<br> 602 00 Brno <.>
<br> telefon: fil-1 Íšliií ili l unlt- pod deltu.-h lzigmlr: IJIIIU.r li! tlři; zaniklo-uji) www kmhvariantami„1,511 ltjj atipy/8:5 | _.-.y__ ':fll Hl 11'54
<br> Podle ust.š 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozho...

Načteno

edesky.cz/d/2235184

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz