« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
i atti ' R N O
<br> ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ,ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,PALACKÉHO TŘ.59,612 93 BRNO
<br> NAŠE ČJ.: BKPO/l2370/t 8/2020
<br> SPIVS.ZN-í l694/201 8/KANDIDÁ'l'Nl/2020/I„U DV VYŘIZUJET XXXXX XXXXXX
<br> TELí XXX XXX XXX
<br> E—MAH—í stepan©krpolebrm.cz
<br> DATUM: 15.08.20l8
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno — Královo Pole.jako příslušný registrační úřad ve smyslu ust.š“ 2t odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o volbáclť).projednal podle ust.š 23 zákona o volbách kandidátní listinu politické strany „Česká strana sociálně demokratická“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole,které se uskuteční ve dnech 5.a 6.října 2018 a rozhodl takto:
<br> Podle ust.% 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách REGISTRUJE kandidátní listinu politické strany „Ceská strana sociálně demokratická“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 4.7.2018 v 9.00 hod.<.> podala politická strana „Česká strana sociálně demokratická“ kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva městské Části Brno Královo Pole.konané ve dnech 5.a 6.října 2018 <.>
<br> Kandidátní listina byla předána registračnímu úřadu v řádném termínu dle _Q' 21 odst.3 zákona o volbách.Chyby na kandidátní listině byly odstraněny a případná doplněni kandidátní listiny byla provedena zmocněncem strany ve lhůtě stanovené pro přezkum kandidátní listiny tj.před vyhotovením tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení
<br> Podle ust.& 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní strany.které podaly kandidátní listinu do téhož.zastupitelstva do 2 pracovních dnů odjeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu Brno.Rooseveltova 648/16 <.>
<br> 602 00 Brno <.>
<br> lui: init.v'i furl iil ' ii; ':i ;----i :L -':|_ „-;,i.<.> ! *.* „.lil |l'l -„.'\|r„'„lie \": i.:
<br> Podle ust.š 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitels...

Načteno

edesky.cz/d/2235183

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz