« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ,ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,PALACKÉHO TŘ.59,512 93 BRNO
<br> ZEIDNE: tskín3/12377/18/2020
<br> NAŠEČJJ 1604Q01SH<APH)H)ÁThHQO2OHtJDV SPIS- ZNJ XXXXX XXXXXX
<br> VYŘIZUJEL XXX XXX XXX
<br> TEL-: stepan©krpolc.brno.cz
<br> E-MAIL: 1.08.2018
<br> DATUM:
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno _ Královo Pole.jako příslušný registrační úřad ve smyslu ust.& 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o volbách")_ projednal podle ust.š 23 zákona o volbách kandidátní listinu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů „KDU- ČSL“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole,které se uskuteční ve dnech 5.a 6.října 2018 a rozhodl takto:
<br> Podle ust.š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách REGIS'I'RILIIC kandidátní listinu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů „KDU-CS )“,pro volby do zastupitelstva městské “'ásti Brno — Královo Pole <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 30.7.2018 v 15.30 hod,<.> podalo sdružení politické strany a nezávislých kandidátů „Kl)U-ČSL“,kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva městské Části Brno _ Královo Pole.konané ve dnech 5.a 6.října 2018 <.>
<br> Kandidátní listina byla předána rcgistračnímu úřadu \* řádném termínu dle & 21 odst.3 zákona o volbách.Chyby na kandidátní listině byly odstraněny a případná doplneni kandidátní listiny byla provedena zmocněncem strany ve lhůtě stanovené pro přezkum kandidátní listiny tj.před vyhotovcnim tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení
<br> Podle ust._5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní strany.které podaly kandidátní listinu do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu Brno.Rooseveltova 648/16 <.>
<br> 602 00 Brno <.>
<br> llglt'iírut: Mt 5:2th IH I -|||.:|F\ „mistr-limu-1u|>olulimu:,Il! lili: xvxlnvjli Vlk-'JV'v/ŽlílMIOVUIH:lleH'llťL! :: IE.; Jížní/“NHL | na...

Načteno

edesky.cz/d/2235182

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz