« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ,ÚŘADU MĚSTSKÉ čÁsn,PALACKÉHO TŘ.59,612 93 BRNO
<br> 2233;qu BKPO/12367/18/202Q,vvŘlžUJíŠ: 16941201S/KANDIDATN1/2020/HJDV TEL XXXXX XXXXXX E-MAIL: XXX XXX XXX DATUM: stepan©krpolohrnocz XX.XX.2018
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno — Královo Pole.jako příslušný registrační úřad ve smyslu ust.& 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sh.<.> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dálcjcn „zákon o volháelr').projednal podle ust.š 23 zákona o volbách kandidátní listinu politické strany „Komunistická strana Čech a Moravy“ pro volby do zastupitetstva městské části Brno — Královo Pole,které se uskuteční ve dnech 5.31 6.října 2018 a rozhodl takto:
<br> Podle ust.š 23 odst.3 písm.a) zákona o mlhách RICGISTRUJIC kandidátní listinu politické strany „Komunistická strana Cech a Moravy“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole <.>
<br> ()důvodnění
<br> Dne 11.7.2018 v 9.00 hod.<.> podala politická strana „Konmnistická strana Čech a Moravy“ kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva městské části Brno -- Královo Pole.konané ve dnech 5.a 6.října 2018 <.>
<br> Kandidátní listina byla předána registračnímu úřadu v řádném termínu dle 5“ 21 odst.3 zákona o volbách.Chyby na kandidátní listině h_vly odstrančn_\' a případná doplněni kandidátní listiny byla provedena mnoenčncem strany ve lhůtě stanovené pro přezkum kandidátní listiny tj.před vyhotovením tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení
<br> Podle ust.š 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní stt*an_v_ které podaly kandidátní listinu do toho?,zastupitelstva do 2 pracovních dnů odjeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu Brno.Rooseveltova 648/16 <.>
<br> 602 00 Brno <.>
<br> Iultziun.!rl'l MSH Hi [ rtllšllší podalviíí ítcl.l'.|fit—!:—.iímtí.< : ll)lJ*3„\:\;;iw:1lJ WVM-thmlnnit-íloha lHIlUJ / 1t::-ěf:=:uy_/ttu lung; (lili 2411 ji:!
<br> Podle ust._Q' 23 odst.4 zákona o volbách do...

Načteno

edesky.cz/d/2235181

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz