« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
__ - ul,! ;.1.-f --.-;|-»: „tai-wind: :: ;,<.> -.<.> -.- ; N O
<br> ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ,ÚŘADU MĚSTSKÉ času,PALACKÉHO TŘ.59,612 93 BRNO
<br> $$$ BKPO/I2366/18/2020 * " 1694/201S/KANDIDATNl/ŽOŽO/l.UDV VYŘIZUJE.XXXXX XXXXXX TEL.:“ XXX XXX XXX E-MNLi stepan©krpole.brm.cz DATUM: 15.08.2018
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno — Královo Pole.jako příslušný registrační úřad ve smyslu ust._G 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb.<.> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách").projednal podle ust.& 23 zákona o volbách kandidátní listinu politické hnutí „Královopolští patrioti“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole,které se uskuteční ve dnech 5.a 6.října 2018 a rozhodl takto:
<br> Podle ust.& „3 odst.3 písm.a) zákona o volbách REGISTRUJIC kandidátní listinu politického hnuti „Královopolšti patrioti“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 30.7.2018 v 11.00 hod.<.> podalo politické hnutí „Královi-'opoIští patrioti“ kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva městské části Brno —- Královo Pole.konané ve dnech 5.a 6.října 2018 <.>
<br> Kandidátní listina byla předána registračnímu úřadu v řádném termínu dle % 21 odst.3 zákona o volbách.Chyby na kandidátní listině byly odstraněn_\_' a případná doplnění kandidátní listiny byla provedena zmocněncem strany ve lhůtě stanovené pro přezkum kandidátní listiny t_i.před vyhotovenim tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení
<br> Podle ust.š" 50 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní strany.které podaly kandidátní listinu do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu Brno.Rooseveltova 648/16 <.>
<br> 602 00 Brno <.>
<br> hl:-inn tfii in.-Fx Jl : -:||.ill :„urhmtn nim.<.>.iam.<.>.nllltí._'\;*ií-V*Jří wm,1.-\:i.<.>,<.>.|[.»\.>,3».i i„„„„ :.mW,/„y,<,> _ 511213 „5
<br> Podle ust.Š' 23 odst.4...

Načteno

edesky.cz/d/2235180

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz