« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
- Jr <.>,; „ :: Hl ' _ ' ; '(!|\iil'3.it:-__ic::ĚŠF'ŘJAÍF'CLEŽřítil-[:!lV
<br> ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ,ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,PALACKÉHO TŘ.59,512 93 BRNO
<br> NAŠE ČJ-i BKPO/12368/18/2020
<br> SPI? ZN-i 1694/12018/KANDIDÁTNl/2020/I,UDV VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX
<br> TEL-ť XXX XXX XXX
<br> E'MA'Lí _ stepan©krpolc.brno.cz
<br> DATUM: 15.08.2018
<br> *ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno ? Královo Pole,jako příslušný registrační úřad ve smyslu ust.35 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dálcjen „zákon o volbách“).projednal podle ust.& 23 zákona o volbách kandidátní listinu koalice politických stran „Občanská demokratická strana s podporou Svobodných“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno- Královo Pole,které se uskuteční ve dnech 5.a 6.října 2018 a rozhodl takto:
<br> Podle ust.& 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách REGISTRUJIÉ kandidátní listinu koalice politických stran „Obřanská demokratická strana s podporou Svobodných“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno m Královo Pole <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 23.7.20l8 ve 13.30 hod.<.> podala koalice politických stran „Občanská demokratická strana s podporou Svobodných“ kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole.konané ve dnech 5.216.ří_im12018 <.>
<br> Kandidátní listina byla předána rcgistračnímu úřadu v řádném termínu dle š 21 odst.3 zákona o volbách.Chyby na kandidátní listině byly odstraněny a případná doplnění kandidátní listiny byla provedena zmocněncem strany ve lhůtě stanovené pro přezkum kandidátní listiny tj.před vyhotovcním tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení
<br> Podle ust.& 50 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní strany.které podaly kandidátní listinu do téhož.zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu Brno.Rooseveltova 648/16 <.>
<br> 602 00 Brno <.>
<br> Itl'!'|llllllt'll...

Načteno

edesky.cz/d/2235179

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz