« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
ii'ii'ř 2731.4'; ' „'_1 * Na; „t;„gfl'řll\ :.<.> V.:._ ' R N o
<br> ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ,ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,PALACKÉHO TŘ.59,612 93 BRNO
<br> NAŠE ČJ.: BKPO/l2369/18/2020
<br> SPIS- ZN-r 1604/201BEK/\NDIDÁTNÍ/2020/LUDV VYŘ|ZUJEí Pavekl Štěpán
<br> TEL-í 541 588 242
<br> E-MAll-í Stepan (Dkrpole.brno.ez
<br> DATUMi 15.08.2018
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno _ Královo Pole.jako příslušný registrační úřad ve smyslu ust._5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb.<.> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dalejen „zákon o volbaclf').projednal podle ust.ši 23 zákona o volbách kandidátní listinu koalice politické strany a politického hnuti „Piráti pro Královo Pole“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole,které se uskuteční ve dnech 5.a 6.října 201811 rozhodl takto:
<br> Podle ust.& 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách REGIS'IRUJIC kandidátní listinu koalice politické strany a politického hnutí „Piráti pro Královo Pole“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 30.7.2018 v 9.20 hod.<.> podala koalice politické strany a politického hnutí „Piráti pro Královo Pole“ kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva městské části Brno _ Královo Pole,konané ve dnech 5.a 6.října 2018 <.>
<br> Kandidátní listina byla předána registračnímu úřadu v řádném termínu dle š“ 21 odst.3 zákona o volbách.Chyby na kandidátní listině byly odstraněny a případná doplnění kandidátní listiny byla provedena zmocněncem stran)“ ve lhůtě stanovené pro přezkum kandidátní listiny tj.před V),-'hotovením tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení
<br> Podle ust._S 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní strany.které podaly kandidátní listinu do téhož.zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu Brno.Rooseveltova 648/16 <.>
<br> 602 00 Brno <.>
<br> Podle ust.Š 23 odst.4 zákona o volbách do z...

Načteno

edesky.cz/d/2235178

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz