« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
1-11-11-"*----'»*Š '—.- -_ „ 11 „*11)*!ri.- r' *'t V * „„ -- -- -- - N o
<br> ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ,ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,PALACKÉHO TŘ.59,612 93 BRNO
<br> NAŠECJA BkPon237ansmozo
<br> SPIS- ZN-i 1694/201S/KANDIDÁ'íNÍ/2020/ílJDV VYŘIZUJE *avcl Štěpán
<br> TEL: 541588242
<br> E-MAll-í stepan©krpolebrnocz
<br> DATUM: 13082018
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno —- Královo Pole.jako příslušný registrační úřad ve smyslu ust.& 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb.„ o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbáclt"').projednal podle ust.35 23 zákona o volbách kandidátní listinu koalice politického hnutí a politické strany.<.> SLUŠNÍ LIDÉ A SOUKROMNÍCI“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole,které se uskuteční ve dnech 5.a 6.října 2018 a rozhodl takto:
<br> Podle ust.& 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách REGISTRUJE kandidátní listinu koalice politického hnutí a politické strany „SI,USNI LIDÉ A SOUKR()MNICI“,pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole <.>
<br> ()důvodnění
<br> Dne 30.7.2018 v 11.30 hod.<.> podala koalice politického hnutí a politické strany „SLUŠNÍ LIDÉ A SOUKROMNÍCI“ kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole,konané ve dnech 5.a 6.října 2018 <.>
<br> Kandidátní listina byla předána rcgistračnímu úřadu v řádném termínu dle 15 21 odst.3 zákona o volbách.Chyby na kandidátní listině byly odstraněny a případná doplněni kandidátní listiny byla provedena zmocněncem strany ve lhůtě stanovené pro přezkum kandidátní listiny t_i.před vyhotovením tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení
<br> Podle ust.š 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní strany.které podaly kandidátní listinu do téhož.zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Kraiského soudu Brno.Rooseveltova 648/16 <.>
<br> 602 00 Brno <.>
<br> lt'lninn: íiri'l bílá.! 111 l.-r11.t1l: t...

Načteno

edesky.cz/d/2235177

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz