« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
<.> ' „_ =,_„.__„I t.r ==“.„':*-tiw.1'—- ' - ' i -' dal.<.> : i.„' ' :,„i'iil'.i.<.>." -- - - R N o
<br> ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ,ÚŘADU MĚSTSKÉ čásn,PALACKÉHO TŘ.59,612 93 BRNO
<br> NAŠE CJ: BKPO/I 2371/1 3/2020
<br> SPI—S ZN: 1694/201SÍKANDIDÁ'l'Nl/2020/lUDV VYR|ZUJEÍ XXXXX XXXXXX
<br> TEL-Í XXX XXX XXX
<br> E-MAILZ stepan©krpolebrm.cz
<br> DATUMí 15.08.2018
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno —- Královo Pole.jako příslušný registrační úřad ve smyslu ust.& 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb.<.> O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon 0 volbáclf'),projednal podle ust.š 23 zákona 0 volbách kandidátní listinu sdružení politické strany a politického hnutí a nezávislých kandidátů „Zelená pro Královo Pole“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno - Královo Pole,které se uskuteční ve dnech 5.a 6.října 2018 a rozhodl takto:
<br> Podle ust._S— 23 odst.3 písm.a) zákona O volbách REGISTRUJIC kandidátní listinu sdružení politické strany a politického hnutí a nezávislých kandidátů „Zelená pro Královo Pole“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 24.7.2018 v 9.00 hod.<.> podalo sdružení politické strany a politického lmutí a nezávislých kandidátů „Zelená pro Královo Pole“ kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva městské části Brno -—- Královo Pole.konané ve dnech 5.a 6.října 20l8.Kandidátní listina byla předána rcgistraěnímu úřadu v řádném termínu dle 5% 21 odst.3 zákona O volbách.Chyby na kandidátní listině byly odstraněny a případná doplněni kandidátní listiny byla provedena zmoeněncem strany ve lhůtě stanovené pro přezkum kandidátní listiny tj.před vyhotovením tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení
<br> Podle ust.& 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní strany.které podaly kandidátní listinu do téhož zastupitelstva dO 2 pracovních dnů Odjcho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu Brno....

Načteno

edesky.cz/d/2235176

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz