« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
1:1 ' ' \;“.; „.n-'-.íai iElit ' “_ _.' B B N 0
<br> ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ,ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,PALACKÉHO TŘ.59,612 93 BRNO
<br> NAŠE CJ: BKPO/l2375/18/2020
<br> spis.ZN.: 1 694/201S/KANDII)ÁTNÍ/2020/1.UDV VYŘIZUJEí XXXXX XXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: stepan©krpolc.brno.ez
<br> DATUM: 15082018
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Brno — Královo Pole.jako příslušný registrační úřad ve smyslu ust.š 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb.<.> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o volbách“)_ projednal podle ust.5 23 zákona o volbách kandidátní listinu politické strany „TOP 09“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole,které se uskuteční ve dnech 5.a 6.října 2018 a rozhodl takto:
<br> Podle ust.š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách REGISTRUJIČ kandidátní listinu politické strany „TOP 09“ pro volby do zastupitelstva městské části Brno — Královo Pole <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 24.7.2018 v 9.00 hod <.>,podala politická strana „TOP 09“ kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva městské části Brno- Královo Pole.konané ve dnech 5.a 6.října 2018.Kandidátní listina byla předána registračními: úřadu v řádném termínu dle 13 21 odst.3 zákona o volbách.Chyby na kandidátní listině byly odstraněny a případná doplnění kandidátní listiny byla provedena zmocněncem strany ve lhůtě stanovené pro přezkum kandidátní listiny tj.před vyhotovcnim tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení
<br> Podle ust.& 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní strany.kterě podaly kandidátní listinu do teho/“,zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu Brno.Rooseveltova (148/16 <.>
<br> 602 00 Brno <.>
<br> Podle ust.Š 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí o registraci považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který rozhodnutí vydal <.>
<br> XX...

Načteno

edesky.cz/d/2235175

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz