« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Brna na období 2020 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Brna na období 2020 - 2024
Přílohač.1
R99/I/
<br> Strana 1/1
<br> Městská část : Brno-Královo Pole v tis.Kč
<br> Výchozí rok
<br> 2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost 1 500 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
<br> 2 134x Místní poplatky z vybraných činností 4 551 4 350 4 500 4 500 4 500 4 500
<br> 3 1361 Správní poplatky 1 256 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
<br> 4 Ostatní daňové přijmy 9 500 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
<br> 5 tř ída 1 Daňové př íjmy celkem 16 807 16 000 16 150 16 150 16 150 16 150
<br> 6 211x Příjmy z vlastní činnosti 4 168 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150
<br> 7 213x Příjmy z pronájmu majetku 5 263 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
<br> 8 Ostatní nedaňové příjmy 4 502 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100
<br> 9 tř ída 2 Nedaňové př íjmy celkem 13 933 14 450 14 450 14 450 14 450 14 450
<br> 10 tř ída 3 Kapitálové př íjmy celkem
<br> 11 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 31 100 31 500 31 500 31 500 31 500 31 500
<br> 12 Ostatní přijaté transfery 116 421 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000
<br> 13 tř ída 4 Př ijaté transfery celkem 147 521 141 500 141 500 141 500 141 500 141 500
<br> 14 PŘÍJMY celkem (ř.5 + 9 + 10 + 13) 178 261 171 950 172 100 172 100 172 100 172 100
<br> 15 p.5141 Úroky z úvěrů
<br> 16 Ostatní běžné výdaje 145 261 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000
<br> 17 tř ída 5 Běžné výdaje celkem 145 261 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000
<br> 18 tř ída 6 Kapitálové výdaje celkem 123 000 86 950 42 100 42 100 42 100 42 100
<br> 19 VÝDAJE celkem (ř.17 + 18) 268 261 231 950 187 100 187 100 187 100 187 100
<br> 20 + 8123 Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů
<br> 21 - 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů
<br> 22 +,- Ostatní financování 90 000 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000
<br> 23 tř ída 8 FINANCOVÁNÍ celkem (ř.20 + 21 + 22) 90 000 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000
<br> KONTROLA SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)
<br> 24 Výdaje z uzavřených smluvních vztahů
<br> 2...

Načteno

edesky.cz/d/2235172

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz