« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška - č. j. 8567/18/2300/736/Kopd.-2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - č. j. 8567/18/2300/736/Kopd.-2
Úřad městské části města Brna
Brno-Královo Pole
<br> Odbor územního a stavebního řízení
Palackého tř.59,612 93 Brno
<br> ___________________________________________________________________________
Č.j.8567/18/2300/736/Kopd.-2 Brno 15.08.2018
Vyřizuje: Ing.Kopřivová,tel.541 588 228
<br>
Společenství vlastníků jednotek Tyršova 48/50 Brno
Tyršova 48
612 00 BRNO
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole,Odbor územního a stavebního řízení,jako
věcně příslušný stavební úřad dle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a jako místně příslušný stavební úřad
podle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,obdržel dne 30.05.2018 od
Společenství vlastníků jednotek Tyršova 48/50 Brno,se sídlem Tyršova 48,612 00 Brno
(dále jen „žadatel“) žádost o změnu stavby před jejím dokončením stavby nazvané „Změny
zdroje vytápění bytového domu se dvěma vchody Tyršova 1908/48 a Tyršova 1956/50 v Brně
na pozemcích p.č.3442 a 3443 k.ú.Královo Pole - využití obnovitelných zdrojů tepla,včetně
provedení dvou venkovních jednotek tepelného čerpadla s protihlukovým krytem a clonou na
pozemcích p.č.3442 a 3443 k.ú.Královo Pole v Brně a provedení souvisejících stavebních
úprav objektu“ (dále jen “stavba“) na pozemcích p.č.3442 a 3443 k.ú.Královo Pole
spočívající ve změně stavby – přesunutí venkovních jednotek tepelného čerpadla k fasádě
objektu a nerealizaci protihlukového krytu a clony na pozemcích p.č.3442 a 3443 v k.ú <.>
Královo Pole <.>
<br>
<br> Stavební úřad projednal uvedenou žádost v rozsahu,v jakém se změna dotýká práv,právem
chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení o změně stavby před jejím dokončením <,>
jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány,a na základě přezkoumání
<br>
stavebníkovi,kterým je Společenství vlastníků jednotek Tyršova 48/50 Brno <,>
IČ:26944073,se sídlem Tyršova 48,612 00 Brno
<br>
podle § 115 a § 118 stavebního zá...

Načteno

edesky.cz/d/2235170

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz