« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Upozornění a výzva - období sucha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění a výzva - období sucha
Úřední hodiny: Bankovní spojení: Tel.: 568 408 311
Po,St: 8 – 17 hod.KB Třebíč,p.M.Budějovice Fax: 568 408 312
Út,Čt: 7,30 – 15,30 hod <.>
Pá: 7,30 – 15 hod <.>
<br> IČ 00289931,DIČ CZ00289931
Číslo účtu: 19-222711
<br> E-mail:
mesto@mbudejovice.cz
<br>
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D,odbor životního prostředí
náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
<br> SPIS.ZN.: OŽP/18993/2018/FiP
Č.J.: MUMB/OŽP/ 19002/2018 *mumbx00ksj5g*
<br> MUMBX00KSJ5G
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
XXX XXX XXX
pfialova@mbudejovice.cz
<br> DATUM: 07.08.2018
<br>
<br>
<br>
UPOZORNĚNÍ A VÝZVA
<br>
Městský úřad Moravské Budějovice,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst.2 písm.c)
a podle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) vydává následující upozornění a výzvu týkající se hydrologické situace na území obce s rozšířenou
působností (ORP) Moravské Budějovice <.>
<br> Několikaletý deficit sněhových srážek v zimním období a nedostatek dešťových srážek během jarních
měsíců,který i nadále přetrvává,v letních měsících způsobil nadměrný pokles hladin vodních toků
v celém správním území obce s rozšířenou působnosti Moravské Budějovice,kdy na většině větších
vodních toků se vyskytuji výrazně podprůměrné průtoky a u drobných vodních toků v mnoha případech
došlo k jejich úplnému vyschnutí.Jelikož už několik týdnů jsou průtoky povrchové vody ve vodních
tocích pod hladinou minimálního zůstatkového průtoku vydáváme následující výzvu a upozornění <.>
<br> Proto i letošní rok vodoprávní úřad přistupuje k následujícímu opatření,v němž vyzývá k dodržování
zákonné povinnosti týkající se povrchové vody:
<br> 1.Opatření týkající se ochrany povrchové vody ve vodních tocích,vodních nádržích a dalších vodních
d...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz