« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Prodej a pronájem pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej a pronájem pozemků
č.j.MMB/0321021/2018/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.budoucí prodej: - části pozemku p.č.317 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 52 m2 - části pozemku p.č.318 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 661 m2 - části pozemku p.č.323 ostatní plocha,zeleň o výměře 855 m2 - části pozemku p.č.324 ostatní plocha,zeleň o výměře 1086 m2,vše v k.ú.Kníničky,spolku ParaCENTRUM Fenix,z.s.za jednotkovou kupní cenu ve výši 3.500,- Kč/m2 včetně DPH č.j.MMB/0321021/2018/Vich 2 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) 2.směna pozemků p.č.1938/40 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 741 m2 p.č.1938/41 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 612 m2 p.č.1938/58 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 45 m2 p.č.1938/60 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 380 m2 p.č.1938/77 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 132 m2 p.č.8210/22 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 499 m2 p.č.1938/39 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 484 m2,vzniklý dle geometrického plánu pro změnu hranice pozemku č.3483-45/2018 ze dne 13.05.2018 sloučením části pozemku p.č.1938/39 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 355 m2 označené jako díl „a“ a části pozemku p.č.8189/37 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 129 m2 označené jako díl „b“,vše v k.ú.Bystrc p.č.601/2 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 222 m2,jehož součástí je budova č.p.813,obč.vyb <.>,p.č.600/3 ostatní plocha,zeleň,o výměře 144 m2 p.č.601/1 ostatní plocha,zeleň,o výměře 1498 m2 p.č.608/3 ostatní plocha,zeleň,o výměře 441 m2 vše v k.ú.Ju...

Načteno

edesky.cz/d/2225274

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz