« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na místo úředníka územního samosprávného celku
Statutární město Brno,Městská část Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
<br> se sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno
<br> vyhlašuje,dle zák.312/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších právních předpisů,výběrové řízení na pozici:
<br> vedoucí oddělení,sociální pracovník a koordinátor sociálních služeb na odboru pečovatelské služby
<br> platová třída 10
<br> Nástup během měsíce září 2018
<br> pracovní poměr na dobu neurčitou založený jmenováním,úvazek 40hod./týden <.>
<br> Místem výkonu je ÚMČ Brno-Bystrc.Platové zařazení se řídí zák.č.262/2006 Sb.a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>
<br> – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na
<br> počtu let odborné praxe.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru
<br> • státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
<br> • dosažená hranice 18let a způsobilost k právním úkonům
<br> • bezúhonnost (za bezúhonnost se nepovažuje osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný
<br> úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se
<br> podle zákona na tuto osobu nehledí,jako by byla odsouzena) <,>
<br> • odborná způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka,tj.minimálně vyšší odborné vzdělání nebo VŠ
<br> vzdělání v bakalářském studijním programu splňující požadavky dle § 110 odst.4 zákona č.108/2006 Sb.<,>
<br> o sociálních službách v platném znění
<br> • dobrá znalost českého jazyka <,>
<br> • splnění předpokladu stanoveného vyhláškou č.512/2002 Sb.(doloží se kopií dokladu o složení zkoušek
<br> zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od počátku
<br> pracovního poměru) <,>
<br> • plná svéprávnost
<br> • zdravotní způsobilost
<br> Požadavky
<br> • ...

Načteno

edesky.cz/d/2225273

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz