« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 01072018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 01072018
Obecní úřad Leškovice tel: 722 695 930,607 822 711 Leškovice 38,58282 Golčův Jeníkov leskovicehb©leskovicehb.cz
<br> ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESKOVICE
<br> poř.číslo: 01/07/2018 konané dne: 30.7.2018 V 19:00 hod.V zasedací místnosti OÚ
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva:
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Leškovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno V 19:10 hodin starostou obce panem Michalem („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů
<br> zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele:
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Vojtěcha a XXXX XXXXX Valu a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Leškovice určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Vojtěcha a XXXX XXXXX Valu a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala <.>
<br> Hlasování: Pro: X členové,Proti: 0 členů,Zdrželi se: 0 členů
<br> Usnesení č.l bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění bodů v programu.Před hlasováním dal
<br> předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> 1/3
<br> Obecní úřad Leškovice tel: 722 695 930,607 822 711 Leškovice 38,58282 Golčův Jeníkov leskovicehb©leskovicehb.cz
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Leškovice schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Prodej pozemků p.č.110/6 a 110/7
<br> II) Symboly obce
<br> III) Připomenutí 100 let od vzniku ČSR
<br> IV) Volb...

Načteno

edesky.cz/d/2221053

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz