« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Oznámení o vydání ÚP Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vydání ÚP Osek
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN Odbor územního plánování a rozvoje města
<br> i" T
<br> VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE JIČÍN Mch/2018I20870IUPILiu lng.XXXXX XXXX XX.X.XXXX
<br> VĚC: Oznámení o vvga'lní ÚP Osek a oznámení 0 místech ieho uložení
<br> Městský úřad Jičín,odbor územního plánování a rozvoje města Městského úřadu v Jičíně,pracoviště odd.— úřad územního plánování,jako pořizovatel územně plánovací dokumentace (ÚPD) dle 56 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon"),tímto oznamuje v souladu s 5 165 odst.3 stavebního zákona,že:
<br> zastupitelstvo obce Osek vydalo na svém zasedání konaném dne 1 3.4.2018 formou opatření obecné povahy č.1/201 8 Územní plán Osek
<br> Opatření obecné povahy,jímž byl Územní plán Osek vydán,nabvlo účinnosti dne 28.4.2018.Do Územního plánu Osek a jeho dokladové dokumentace je možné nahlížet na Obecním úřadě Osek,zejména v úřední dny nebo dle telefonické dohody.Územní plán Osek opatřený záznamem o účinnosti je poskytnut,s možností nahlížení,také Stavebnímu úřadu Městského úřadu Sobotka,Odboru územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (odboru územního plánování a stavebního řádu).K nahlédnutí v elektronické podobě je vydaný Územní plán Osek na stránkách obce Osek (www.osekusobotky.cz) a na stránkách Městského úřadu Jičín (www.mujicin.cz) <.>
<br> „otisk úředního razítka“ : Ing.XXXXX XXXXXX
<br> odbor ÚPRM MěÚ v Jičíně vedoucíoddělení
<br> Úřad územního plánování
<br> bwm„wwmnum——h
<br> Vyvěšeno dne: 9.8.2017 Sejmuto dne :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Elektronicky vyvěšeno dne: 9.8.2017 Sejmuto dne :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni <.>
<br> Město Jičín
<br> Městský úřad Jičín -
<br> Žižkovo náměstí 18 Ě tel.: 493...

Načteno

edesky.cz/d/2219849

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz