« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - MgM Teplice Veřejná vyhláška - Rozhodnutí ZÁKAZ VSTUPU DO LESA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

597767355_0_RO_zakaz_vstupu_do_lesa_C1_2018.pdf
Strana 1 (celkem 3)
<br> M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E
Náměstí Svobody 2,415 95 T e p l i c e
<br> odbor životního prostředí
<br> Č.j.: MgMT/086329/2018 vyřizuje: XXXXXXX XXXX
Zn.: OŽP/Sv/XXX/ZVDL/X telefon: XXX XXX XXX
V Teplicích dne: 08.08.2018 e-mail: svab@teplice.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát města Teplice,odbor životního prostředí jako obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle § 2 odst.1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
obcí s rozšířenou působností,v platném znění,a dále jako orgán státní správy lesů příslušný podle
§ 48 odst.1 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů <,>
v platném znění (dále „lesní zákon“)
<br>
stanovuje
podle §19 odst.3 lesního zákona
<br> ZÁKAZ VSTUPU DO XXXX
s okamžitou platností do XX.XX.XXXX nebo do odvolání <,>
<br> z důvodu ochrany lesa před akutním nebezpečím požárů následkem dlouhotrvajícího sucha <.>
Zákaz platí pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Teplice,tj.ve
správních obvodech těchto obcí:
<br> Bořislav
Bystřany
Bžany
Dubí
Duchcov
Háj u Duchcova
Hrob
Jeníkov
Kladruby
<br> Kostomlaty p.Mil <.>
Košťany
Krupka
Lahošť
Mikulov
Modlany
Moldava
Novosedlice
Osek
<br> Proboštov
Rtyně nad Bílinou
Srbice
Teplice
Újezdeček
Zabrušany
Žalany
Žim
<br> Zákaz se nevztahuje na:
<br> - osoby plnící v lesích povinnosti dle zvláštních právních předpisů <,>
- na vlastníka lesa a na osoby zajišťující hospodářskou činnost v lese v zájmu vlastníka <,>
- činnost zaměstnanců státní správy <,>
- činnost složek integrovaného záchranného systému <,>
<br> a to za podmínky dodržování přísných protipožárních opatření,příp.podmínek konkrétního vlastníka
lesa <.>
<br> Pracoviště: OŽP,MgM Teplice,tel: 417 510 111
<br> Mírové nám.2970/7,415 95 Teplice fax: 417 578 679
<br>
<br> Strana 2 (celkem 3)
<br> Současně se podle § 51 odst.1 lesního zákona ukládá vlastníkům lesa a právnickým a podnikajícím
fyzickým osob...

Načteno

edesky.cz/d/2219571

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz