« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení volného pracovního místa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.brandysko.cz/assets/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=47955
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav <,>
<br> Masarykovo nám.1,250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje
v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice
úředník/úřednice - referent/ka Odboru školství MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
<br> - místo výkonu práce: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 10.platová třída dle nař.vlády č.222/2010 Sb <.>,ve znění nař <.>
<br> vlády č.399/2017 Sb.a nař.vlády č.341/2017 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
- termín nástupu: dle dohody
- charakteristika vykonávané práce: zajišťování výkonu státní správy a samosprávy
<br> v oblasti školství
<br> Předpoklady
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
<br> vzdělání
- dle § 4 zák.č.312/2002 Sb.: státní občanství ČR,případně cizí státní občan s trvalým
<br> pobytem na území ČR,starší 18 let,způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost <,>
znalost českého jazyka
<br> Požadavky:
- praxe na úseku výkonu státní správy a samosprávy v oblasti školství vítána
- znalost školské legislativy vítána
- osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost ve školství,příp <.>
<br> úřednická zkouška vítány
- pedagogická praxe v předškolním,příp.základním vzdělávání vítána
- aktivní a samostatný přístup k práci,schopnost a ochota k týmové spolupráci
- přesnost,flexibilita,adaptabilita,spolehlivost
- administrativní dovednosti
- velmi dobrá znalost práce s PC
<br> Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
- jméno,příjmení,titul
- datum a místo narození,státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (nebo dokladu povolení k pobytu,jde-li o cizího státního
<br> občana)
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče,příp.kontaktní spojení (t...

Načteno

edesky.cz/d/2218419

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz