« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
<br>
<br>
N A Ř Í Z E N Í
<br> č.2 / 2018
O ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV
<br>
<br> Rada města Moravské Budějovice se na svém zasedání dne 15.05.2018 usnesla vydat
na základě ustanovení § 25 odst.2 a § 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),v platném znění (dále jen „lesní zákon“) <,>
a v souladu s ustanovením § 11 odst.1 a 2 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,toto nařízení,kterým se vyhlašuje záměr zadat
zpracování lesích hospodářských osnov:
<br>
<br> Článek 1
<br> 1.Město Moravské Budějovice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských
osnov dle ustanovení § 25 odst.1 lesního zákona.Lesní hospodářské osnovy budou
vypracovány v zařizovacím obvodu,který tvoří následující katastrální území:
Babice u Lesonic,Bítovánky,Blatnice,Bohušice,Bolíkovice,Cidlina na Moravě <,>
Dolní Lažany,Horní Lažany u Lesonic,Jakubov u Moravských Budějovic,Lažínky <,>
Lesná u Želetavy,Lesonice,Litohoř,Lukov u Moravských Budějovic,Vícenice
u Dolních Lažan,Zvěrkovice u Moravských Budějovic a Želetava <.>
<br> 2.Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické
osoby,které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha (dále jen „vlastníci lesů“) <,>
s výjimkou těch,kteří si podle lesního zákona1) zadali zpracování lesního hospodářského
plánu <.>
<br> 3.Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Moravské Budějovice <,>
odbor životního prostředí,nám.Míru 31,676 02 Moravské Budějovice,jako orgán státní
správy lesů (dále jen „zadavatel“) příslušný podle lesního zákona2) a vykonávající
působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností <.>
<br>
<br> Článek 2
<br> 1.Vlastníci lesů z území uvedeného v článku 1 odst.1.mohou podat písemně
(popř.ústně do protokolu) u zadavatele podněty a požadavky k navržení hospodářských
opatření na svém majetku,a to osobně nebo prostřednictv...

Načteno

edesky.cz/d/2217864

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz