« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018 O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018 O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové <,>
<br> telefon: 495 817 111,e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz,www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Č.j.KUKHK–23513/KH/2018
<br>
<br> KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
<br> PhDr.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
hejtman
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
hejtmana Královéhradeckého kraje
č.1/2018 ze dne 25.7.2018
<br> O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH
PODMÍNEK
<br>
V souladu s ustanovením článku 2,§ 3 odst.3) Nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002 ze dne
9.října 2002,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“),na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace
<br>
<br> v y h l a š u j i
<br> pro celé území Královéhradeckého kraje
<br> OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
<br>
dle článku 1,§ 2 písm.a) nařízení kraje
<br> na dobu ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených
obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím <.>
<br> Čl.1
<br> Omezení a opatření
<br>
Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2,§ 3 odst.2) nařízení kraje se nařizuje
dodržování přílohy č.1 nařízení kraje a zakazuje se:
<br> 1.kouření,rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti
50 m od okraje lesního pozemku <,>
<br> 2.rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí <,>
3.táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa <,>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové <,>
<br> telefon: 495 817 111,e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz,www.kr-kralovehradecky.cz
<br> 4.odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě <,>
5.spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství,jakož i jejich hromadění
<br> v blízkosti lesních porostů,polí s obilovinami a pícninami <,>
6.jízda parních lokomotiv bez přijatých pro...

Načteno

edesky.cz/d/2215656

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz