« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Statutární město Brno – Úřad městské části Brno – Nový Lískovec
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
č.06/18
<br>
Tajemník Úřadu městské části Brno – Nový Lískovec vyhlašuje v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,výběrové řízení na funkční
místo úředníka/úřednice v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> právník
<br>
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Nový Lískovec,Oblá 75a,634 00 Brno
Termín nástupu: 09/2018
<br> Charakteristika pozice:
Výkon komplexní právní činnosti v oboru státní správy a samosprávy,zastupování městské
části v soudních sporech,poskytování poradenské činnosti v oboru státní správy
a samosprávy ostatním pracovníkům úřadu městské části,vedení agendy Komise
k projednávání přestupků <.>
<br> Bližší informace o druhu práce: Mgr.Musilová,tel.547 428 928
<br> Platové podmínky platová třída 11 – platový tarif od 20.450,- Kč do 30.750,- Kč dle
započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br> Termín nástupu: 09/2018
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,právní
směr <,>
• znalost zejména těchto zákonů:
­ č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
­ č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
­ č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů
­ č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů <,>
­ č.340/2015 Sb.o registru smluv,ve znění pozdějších předpisů
• flexibilita,komunikativnost,velmi dobrý písemný a mluvený projev <,>
• dobrá znalost práce na PC <.>
<br> Dále výhodou:
• praxe ve veřejné správě <,>
• praxe v oblasti hospodaření s majetkem obce nebo státu <,>
• znalost některého neslovanského jazyka (angličtina,němčina,francouzština) <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č.312/2002
Sb.jsou:
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v Č...

Načteno

edesky.cz/d/2214874

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz