« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - SUCHO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SUCHO
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 111,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Vážený pane primátore,vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> na území Kraje Vysočina většina vodních toků aktuálně dosahuje podnormálního stavu vody a
v mnoha profilech je překročen tzv.ukazatel sucha.Situace na drobných vodních tocích je ještě
nepříznivější.Ve většině případů v nich protékají extrémně nízké průtoky nebo se povrchová
voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně.Rovněž dochází k výraznému
poklesu hladiny vody ve vodních nádržích.Tyto skutečnosti mají nepříznivý vliv na rybí obsádku
i na ostatní vodní organismy.Vzhledem k současné hydrologické situaci a nepříznivé prognóze
dalšího vývoje,Vám doporučujeme informovat občany obvyklým způsobem o nutnosti šetření
vodou a omezení zalévání,napouštění bazénů,mytí vozidel apod <.>
<br> Dále doporučujeme zvážit využití působnosti svěřené obecním úřadům zákonem č.254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> V souvislosti s déletrvajícím suchem může dojít k přechodnému nedostatku vody pro zajištění
potřeb zásobování obyvatel pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu.Takové případy řeší
zákon o vodovodech a kanalizacích.Ustanovení § 9 odst.5 zákona o vodovodech a
kanalizacích dává oprávnění provozovateli vodovodu přerušit nebo omezit dodávku vody bez
předchozího upozornění mimo jiné i v době živelní pohromy (sucha).V této souvislosti je ale
třeba upozornit na § 9 odst.8 tohoto zákona,podle kterého je provozovatel v případě přerušení
nebo omezení...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz