« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Č.j.MMB/0283363/2018/PER
Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0185156/2018/7
<br>
1
<br>
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br> MMB/0283363/2018/PER
5400/OD/MMB/0185156/2018/7
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
pernicova.jitka@brno.cz
2018-08-01
004
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III.třídy v ulici Ptašínského
<br> v Brně – MČ Brno-Královo Pole <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
Ulice Ptašínského Brno - místní úprava provozu na místní komunikaci III.třídy –
<br> zklidnění dopravy a usměrnění statické dopravy v horní části ulice v úseku od
<br> křižovatky s Chaloupeckého nám <.>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124
<br> odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu společnosti INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem,a.s.<,>
<br> Novolíšeňská 2678/18,628 00 Brno,IČ 242 07 543 na místní úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích na místní komunikaci III.třídy,v ulici Ptašínského v Brně,týkající se
<br> organizace dopravy v klidu – umožnění volného a bezpečného vjezdu a výjezdu vozidel
<br> z areálu budovy Šumavská č.or.15 – zadního parkoviště z ulice Ptašínského,po projednání s
<br> Policií ČR podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,který se k dané věci
<br> vyjádřil dne 05.06.2018 pod č.j.KRPB-111239-1/ČJ-2018-0600DI,podle ustanovení § 77
<br> odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> instalaci dopravního značení „IZ 8a” - „zóna s dopravním omezením” s vyobrazením „B
<br> 29” – „zákaz stání” s dodatkem „Mimo vyznačená stání” a „B 20a” – „nejvyšší dovolená
<br> rychlost”,„IZ 8b” - „konec zóny s dopravním omezením”,„IP 11c” – „parkoviště
<br> podélné...

Načteno

edesky.cz/d/2211291

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz