« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Tajemník
Úřadu městské části města Brna
<br> Brno-Královo Pole
Palackého tř.59,612 93,Brno
<br>
vypisuje
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
na obsazení funkčního místa
<br> referent - veřejný opatrovník (agenda veřejného opatrovnictví osob a
agendy související)
<br> (pracovní smlouva na dobu neurčitou)
<br> místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno-Královo Pole <,>
Palackého tř.59,612 93 Brno
<br> požadavky: - vyšší odborná škola se sociálním zaměřením nebo vysokoškolské vzdělání <,>
specifikovaném zákonem č.108/2006 Sb.o sociálních službách
<br> - bezúhonnost
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
<br> - znalost práce na PC,MS Windows
- praxe v oboru,veřejné správě a znalost cizího jazyka ( neslovanského) vítána
- dobrý ústní a písemný projev
- výborné komunikační schopnosti,schopnost jednat s lidmi
- spolehlivost,časová flexibilita,zanlost zákona 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <,>
<br> zákon č.500 /2004 Sb.správní řád,zákon o obcích128/2000 Sb <.>,vše v platném
znění,znalost rozpočtové skladby a vedení ekonomických záležitost
<br> - praxe v oboru vítána
<br> platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,v platném znění
<br>
Možnost nástupu do zaměstnání: po ukončení výběrového řízení,nejpozději od 1.9.2018 <.>
<br> Uchazeč doručí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
- jméno,příjmení,titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP
- datum a podpis
<br> k přihlášce připojí: - profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů,ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou
(obyčejnou listovní zásilkou,doporučenou,osobně)
<br> -motivační dopis
<br> Písemné přihlášky zasílejte do 23.8.2018 na adresu:
Úřad městské části města Brna,Brno-Královo Pole,Palackého tř.59,612 93 Brno
<br>
<br> k rukám vedoucí soc.odboru
<br> Pozn.: Všechny nevyžádané os.materiály budou po skončení výběrového říze...

Načteno

edesky.cz/d/2209168


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz