« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad ÚR Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad ÚR Kraje Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územního plánování a stavebního řádu Žižkova 57,58? 33 Jihlava.Česká republika
<br> tel.: 564 602 199.e-maíi: posta©kr-vysocina.cz
<br> Obce Kraje Vysočina
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odd.ostatních správních činností
<br> — zde— Váš dopis značkyize dne Číslo jednací Vyřizuieiteiefon V Jihlavě dne KUJI 49656/2018 Ing.XXXXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> OUP XXX/XXXX OUP-XXX 564 602 371
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení
<br> o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné—jednání.“V'-£ " a,<.>.Vyhodnocenívlivů “na udržitelný rozvoj územi
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel aktualizace zásad územního rozvoje ve'smysiu ustanovení 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.1832006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje v souladu s ustanovením 5 3? odst.3 stavebního zákona zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (návrh Aktualizace č.4 ZÚR KrV).Společně s návrhem Aktualizace č,4 ZÚR KrV je zveřejněna i dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.Zpracovaný návrh Aktualizace č.4 ZÚR KrV včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je vtšštěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,odboru územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 57,Jihlava.Kompletní dokumentace návrhu Aktualizace č.4 ZÚR KrV včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území je zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vysocinacz,sekce Tema - Portal územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování - Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (https:/lwww.kr—vvsocina.czfnavrh-aktuaiizace-c—4-zasad-uzemniho-rozvoie-kraie-vvsocinalos—
<br> 304044/91 =97034L
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-maii: posta©kr—vysocina.cz
<...

Načteno

edesky.cz/d/2202886

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz