« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

os-opk-ssu-01-02-04-sp-2013-oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni.pdf
OS OPK SSU - 01-02-04 – SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení
<br>
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
Spisový znak – 280.13,skartační znak/skart.lhůta – A/20
<br>
<br> Č.j.SMOL/076953/2018/OS/PK/Kra V Olomouci 30.07.2018
<br> Spisová značka: S-SMOL/217480/2017/OS
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXX XXXXXXXXXX,dveře č.X.XX
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: eva.kracmarova@olomouc.eu
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> I <.>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Dne 20.09.2017 podal stavebník CARMAN-HOME,s.r.o <.>,IČO: 27774023,Poděbradova 751/2 <,>
<br> 784 01 Litovel,v zastoupení Carman Invest a.s <.>,IČO: 27820807,U Pily 918,Uničov,783 91
<br> Uničov 1,jednající paní Janou Dubovskou,nar.14.12.1986,Jižní 566/9c,Olomouc-Slavonín 783 01
<br> Olomouc 18 žádost o stavební povolení na stavbu komunikace:
<br>
<br> „Inženýrské sítě Bukovany lokalita "POD DEŠTNÍKEM"
<br> SO 01 Místní komunikace
<br> SO 02 Dešťová kanalizace“
<br>
<br> na pozemcích parc.č.105 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,ostatní plocha,parc.č.1078
<br> v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,orná půda,parc.č.1079 v k.ú.Bukovany u Olomouce <,>
<br> obec Bukovany,orná půda,parc.č.1080 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,orná půda <,>
<br> parc.č.1081 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,orná půda,parc.č.1082 v k.ú.Bukovany
<br> u Olomouce,obec Bukovany,orná půda,parc.č.1083 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany <,>
<br> orná půda,parc.č.1084 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,orná půda,parc.č.1085 v k.ú <.>
<br> Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,orná půda,parc.č.1086 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec
<br> Bukovany,orná půda,parc.č.1087 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,orná půda,parc.č <.>
<br> 1089/6 v k.ú.Bu...

Načteno

edesky.cz/d/2202335

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz