« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Oznámení o novém projednání územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Městský úřad Beroun
Odbor výstavby
<br>
<br>
Adresa úřadu: e-mail: posta@muberoun.cz
Husovo nám.68 IČ: 00233129
266 01 Beroun-Centrum www.mesto-beroun.cz
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242
<br>
Č.j.: MBE/51253/2018/VÝST-Kp V Berouně dne 27.7.2018
Spis.zn.: 14782/2016/VÝST
Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: vystX@muberoun.cz
<br> Žadatel: společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s <.>,IČO 04084063,Olšanská 2681/6 <,>
130 00 Praha,kterou zastupuje společnost SUP-TECHNIK spol.s r.o <.>,IČO 61057142,K Libuši 4/24 <,>
148 00 Praha <,>
kterou zastupuje společnost AB one s.r.o <.>,IČO 27097587,Anenská 349,261 01 Příbram
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
NOVÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
Česká telekomunikační infrastruktura a.s <.>,IČO 04084063,Olšanská 2681/6,130 00 Praha <,>
kterou zastupuje společnost SUP-TECHNIK spol.s r.o <.>,IČO 61057142,K Libuši 4/24,148 00
Praha,kterou zastupuje společnost AB one s.r.o <.>,IČO 27097587,Anenská 349,261 01
Příbram,(dále jen "žadatel") podala dne 26.10.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby:
<br> "RVDSL1616_A_SREIC1074_MET"
Hlásná Třebaň,Rovina,Řevnická
<br>
<br> na pozemku parc.č.2083/1 v katastrálním území Hlásná Třebaň.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br> Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 18.1.2017 pod č.j.: MBE/4862/2017/VÝST-Kp,rozhodnutí
o jeho zrušení a vrácení k novému projednání rozhodl Krajský úřad Středočeského kraje dne
12.4.2018 pod č.j.: 046365/2018/KUSK,spis.zn.: SZ 029630/2018/KUSK ÚSŘ/KE <.>
<br>
Stavba obsahuje:
- liniová telekomunikační novostavba-veřejná komunikační síť,pokládka metalického kabelu
<br> a skříň SIS-900,celková délka trasy 3m <.>
- nová trasa povede od stávající trasy v ul.Řevnická max.3 m a bude ukončena v novém
<br> rozvaděči CETIN <.>
- nový rozvaděč CETIN bude připojen kabelem a HDPE trubkami pro OK ze stávající trasy
<br> CETIN vedené podél nového rozvaděče v ul.Řevnická <.>
- metalický kabel bude ukládán d...

Načteno

edesky.cz/d/2199714

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz