« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Statutární město Brno Úřad městské části města Brna,Brno —- Ivanovice Mácova 3,621 00 Brno
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA FUNKCI REFERENTA STA VEBNIHO URADU
<br> Tajemnice Uřadu n—zěstske' části n'zěsta Brna,Brno — Ivanovice vy h ! a Š u_j e v souladu s $ 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o úřednících“)
<br> VYBEROVE RIZENI na obsazení funkčního místa referent stavebního úřadu
<br> 5 místem výkonu práce ÚMČ Brno-Ivanovice,Mácova 3,621 00 Brno
<br> Charakteristika pozice: — výkon působnosti obecného stavebního úřadu 1.stupně u staveb realizovaných v územním
<br> obvodu městské části Brno _ Ivanovice
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,vplatném znění,10.platová třída,osobní příplatek po zapracování + benefity (3 dny indispozičního volna,příspěvek na stravování a další nepeněžní příspěvky ze sociálního fondu) <.>
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno — Ivanovice,Mácova 3,621.00 Brno
<br> Termin nástupu: 01.12.201 8
<br> Požadavky:.VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru.znalost právních předpisů vztahujících se k dané oblasti,zejména: - zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů — zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů znalost práce na PC (Word,Excel,Internet) zkouška zvláštní odborné způsobilosti vítána schopnost jednání s lidmi a rozhodovací schopnosti,psychická odolnost vysoké pracovní nasazení,ochota dále se vzdělávat
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené © 4 zákona o úřednících jsou: - státní občanství CR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v CR - věk minimálně 18 let
<br> — způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost — ovládání jednacího jazy...

Načteno

edesky.cz/d/2196132

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz