« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Nařízení statutárního města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení statutárního města Brna
STATUTÁRNÍMÉSTO BRNO I: | R | N | o ' PRAVNI PŘEDPISY 2018
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ č.47/2018 <,>
<br> kterým se dle 5 10 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s 5 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,stanoví ceny,za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> Malgiklrúl město Brno.Dominíl<.a'u'|s|<é nám.|.(SUI (17 BRNO t'lfsll': prmniim (h!-ÍŽU) 5-13.IN 1 ! lan-nutil: inlhrmncc (! brm.cz.<.> \\.u.\.\.<.> |31'|1\1.L'2' <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NAŘÍZENÍ č.44 /2018 <,>
<br> kterým se dle & 10 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s 5 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,stanoví ceny,za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel
<br> Rada města Brna se usnesla na své RV! 178.schůzi konané dne 24.7.2018 vydat dle ustanovení 5 10 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s š 23 odst,1 zákona č.13/ 1997 Sb <.>,O pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na ust.& 11 a ust.5 102 odst.2 písm.(1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení <.>
<br> Článek 1
<br> Předmět úpravy
<br> Tímto nařízením se závazně stanoví ceny,za které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky v oblastech statutárního města Brna vymezených ve smyslu ustanovení 25 23 odst.1 zákona
<br> č.13/1997813 <.>,opozemních komunikacích,ve znění pozdejs1ch předpisů (dále jen „Zákon o pozemních komunikacích“),užít k stání silničních motorových vozidel <.>
<br> Článek 2
<br> Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
<br> a) Nařízením o vymezení oblastí nařízení statutárního mě...

Načteno

edesky.cz/d/2196131

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz